© by Joerg Quade 2015
Stammbaum Stammbaum Stammbaum Stammbaum
Li Zhi Zhan (entwickelte  "Qi Xing Tang Lang Quan") Wang Yun Sheng Fan Xu Dong (Er hatte erstmals eine größere Anzahl Schüler) Lin Jing Shan Luo Guang Yu Zhong Lian Bao (Yantai) Chiu Chi Man Lee Kam Wing (Hong Kong) David Maus (Assistenz Recklinghausen)
Udo Kahlert (Recklinghausen)
Michael Saur (Jena)
Sheng Xiao Dao Ren (Abt eines taoistischen Klosters) Fuji Chanshi (Ehrentitel für einen buddhistischen Mönch) WANG LANG