© by Joerg Quade 2020
Stammbaum Stammbaum Stammbaum Stammbaum
Li Zhi Zhan (entwickelte  "Qi Xing Tang Lang Quan") Wang Yun Sheng Fan Xu Dong (Er hatte erstmals eine größere Anzahl Schüler) Lin Jing Shan Luo Guang Yu Zhong Lian Bao (Yantai) Chiu Chi Man Lee Kam Wing (Hong Kong) Sheng Xiao Dao Ren (Abt eines taoistischen Klosters) Fuji Chanshi (Ehrentitel für einen buddhistischen Mönch) WANG LANG