© by Joerg Quade 2015
Impressionen

                                 Kung Fu-Lehrgang in Lingen 2013

                                  Waffenlehrgang 2014

Yantai/China Febrruar 2011 - 70. Geburtstag von Shifu Zhong Lian Bao

Kampftraining in Recklinghausen